DTP, napisy

Oferuję także usługi graficzne DTP – przesłany do tłumaczenia materiał (folder, ulotkę, katalog itp.) można otrzymać w takiej samej formie graficznej w języku docelowym. Pozwala to wyręczyć Państwa w procesie przygotowywania dokumentu i oszczędzić osobnych telefonów do biur tłumaczeń, grafików i drukarni.

Kolejną usługą jest nakładanie napisów na materiały wideo. Efektem jest gotowy do odtworzenia film z napisami. Tekst na ekranie jest klarowny, łatwy do odczytania, o odpowiedniej długości i nie przesłania obrazu.